Tatu Rauhamäki Helsingin kaupunginhallituksen puheenjohtajan mietteitä kotikaupungista ja muistakin ajankohtaisista asioista

Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimuksessa porsaanreikä

Jatkan vielä asuntopolitiikan parissa, kun se tällä viikolla on jälleen ollut otsikoissa.


Valtio ja Helsingin seudun kunnat (14 kuntaa) solmivat ensimmäistä kertaa maankäytön,
asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen juuri ennen juhannusta tämän vuoden
kesäkuussa.

 

Sopimuksen osapuolina ovat Helsingin seudun kuntien lisäksi ympäristöministeriö, liikenne-
ja viestintäministeriö, Liikennevirasto, Uudenmaan ELY-keskus, Asumisen
rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA sekä Helsingin seudun liikenne, HSL.

 

Maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteisen aiesopimuksen aikaansaaminen valtion ja Helsingin seudun kuntien välillä oli arvokasta. Se jatkaa viime hallituskaudella solmitun
maankäytön ja asumisen aiesopimuksen ja silloin vielä erillisen liikenne-aiesopimuksen tärkeää perinnettä.


Asiasta annetun tiedotteen mukaan sopimuksen keskeisenä tavoitteena on yhdyskuntarakenteen eheyttäminen, asuntomarkkinoiden sekä kestävien liikkumismuotojen edistäminen sekä erityisesti raideliikenteen hyödyntäminen alueella. Sopimuksessa Helsingin seudun asuntotuotantotavoitteeksi asetetaan 12000–13000 asunnon rakentaminen vuosittain. Kohtuuhintaisten asuntojen lisäämiseksi ARA-vuokra-asuntotuotannon osuuden tulee olla uudistuotantotavoitteesta vähintään 20 prosenttia.

 

Erinomaisia tavoitteita, jotka korostavat seudun kaikkien kuntien yhteisvastuullisuutta. MUTTA, ja tällä kertaa mutta ei ole aivan pieni: MAL-aiesopimuksessa on nimittäin yksi selvä heikkous verrattuna edelliseen aikaisempaan maankäytön ja asumisen aiesopimukseen.

 

Tämänkertaiseen aiesopimukseen on kuitenkin allekirjoituspöytäkirjaan (erillinen liite) kirjattu erikoinen klausuuli, jolla muut kunnat kuin Helsinki, Espoo ja Vantaa voivat luistaa tästä aiesopimuksen ydinasiasta eli yhteisvastuullisesta 20 prosentin ARA-vuokra-asuntotuotannon tavoitteesta kovin helposti.

 

Allekirjoituspöytäkirjan mukaan nimittäin sopimuksessa ”mainitusta ARA -tuotannosta voi KUUMA-kunnissa enintään puolet olla asumisoikeusasuntoja edellyttäen, että ao. kunnat selvittävät sitovan yhteistyön käynnistämisen tai yhteisen toimijan perustamisen sosiaalisen vuokra-asuntotuotannon turvaamiseksi sekä sitoutuvat selvityksen pohjalta toimenpiteisiin”.

 

Siis tämän mukaan muille kuin Helsingille, Espoolle, Vantaalle ja Kauniaiselle annetaan
mahdollisuus korvata ARA-vuokra-asuntotavoitteesta puolet asumisoikeudella, jos ne vain ja ainoastaan selvittävät ja sitoutuvat sen pohjalta toimenpiteisiin.


Tämän ”porsaanreiän” merkityksen ymmärtää, kun muistaa, että asumisen aiesopimusten syntymisen taustalla niin viime kerralla, kuin ilmeisesti nytkin, on ollut ennen kaikkea yhteisvastuullisen asuntotavoitteen löytäminen.

 

Kaikki osapuolet ovat nimittäin jo pitkään jakaneet käsityksen, että seudulla tarvitaan tietty määrä kohtuuhintaista vuokra-asuntotuotantoa. Vain näin turvataan tulevaisuuden työvoimatarjonta mm. matalapalkka-aloille. Tästä huolehtiminen on koko seudun etu, eikä sitä aiempien vuosikymmenien tapaan tule langettaa vain pääkaupunkiseudun kaupunkien kontolle, vaan kaikkien seudun kuntien on kannettava osuutensa.

 

Edellä todetun valossa onkin kovin erikoista, että osalle kunnista annetaan näin heppoisalla tavalla puolittaa tavoitteensa. Tällaisen porsaanreiän sisällyttäminen sopimukseen ei ole omiaan vahvistamaan tai lisäämään seudun yhteistyötä.

 

Seudun yhteisvastuullisuus kasvua ja hyvinvointia tukevassa asuntotuotannossa tulee varmistaa. Erityisen tärkeää se on valtion tukemassa vuokra-asuntotuotannossa. Vaikka aiesopimuksessa kehyskunnille annettiinkin porsaanreikä pienentää valtion tukemaa vuokra-asuntotavoitettaan, niin julkinen paine pitää suunnata myös niihin 20 % prosentin ARA-vuokra asuntotuotannolle asetetun vähimmäistavoitteen toteuttamiseksi. Jos ei muulla perusteella, niin sillä, että se vahvistaa pitkällä aikavälillä koko seudun kilpailukykyä ja turvaa työvoiman saantia!

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

Toimituksen poiminnat